PEGIDA op straat – zondag 17.07.2016, 17 uur – Madouplein – Brussel (Sint-Joost)

Geplaatst op Geupdate op

14072016aanslagnice2De terreur van de religie-waarmee-het-niets-te-maken-heeft heeft weer genadeloos toegeslagen in Franrkijk. Door de laksheid van onze politici met hun open grenzen en lakse aanpak liggen 80 Europeanen dood in Nice, deze keer verpletterd door een tientonner-truck.
Wij, als Vlaamse verzetsbeweging voor onze vrijheid, willen onze steun betuigen aan de slachtoffers in Nice en aan het Franse patriottische verzet. We trekken daarom over het voetpad vanop het Madouplein in Brussel (Sint-Joost) naar de Franse ambassade in de Hertogsstraat, om daar vreedzaam onze steun te betuigen aan de slachtoffers in Nice en aan het Franse verzet.Dit is geen betoging, dus we vragen geen toelating. Als burgers mogen wij over het voetpad wandelen waar en wanneer wij dat willen, om vreedzaam en ongewapend onze mening te uiten.

Richtlijnen:
– kom STIPT om 17 uur op het Madouplein (niet te vroeg, niet te laat);
– alle zichtbare kentekens (T-shirts, sjaals, vlaggen, petjes, boodschappen, etc.) verborgen houden tot wandeling start;
– geen verzet, geen geweld tegen de ordediensten;
– patriotten welkom, (neo)nazis niet; dus géén gestrekte rechterarmen of andere domme provocaties die PEGIDA schaden;
pegida0%nazi
– wie zichzelf en zijn collega-patriotten respecteert drinkt GEEN alcohol voor of tijdens de bijeenkomst; Men neemt nuchter deel en draagt zeker GEEN bierblikken in de hand tijdens de wandeling.
– waarschuwing aan elke politieman: het arresteren van vreedzame en ongewapende burgers zonder reden is een misdrijf, en van elke politieman die zich daaraan schuldig maakt zal door Pegida de naam genoteerd worden en hij zal persoonlijk aangeklaagd worden bij het Comité P.
Patriotten, de straat op!

 

Op stap in Breda met Pegida NL

Geplaatst op Geupdate op

pegidanlbreda2De moordenaars van IS hadden opgeroepen om van de islamistische strijdmaand Ramadan een bloedbad te maken, en hun oproep, die perfect in lijn met het haatboek Koran ligt, wordt over de hele wereld door aanhangers van de duivelssekte enthousiast opgevolgd:  in de Filippijnen werd een Canadees gruwelijk onthoofd, in Frankrijk werden een politieagent en zijn echtgenote live op Facebook met messteken omgebracht, in Orlando werden 50 mensen genadeloos neergeknald…    En intussen worden ook in onze straten de no go-zones van de moslimextremisten uitgebreid: in Molenbeek en in Antwerpen werden auto’s in brand gestoken en politiewagens aangevallen…

Het antwoord van PEGIDA is duidelijk: wij moeten allemaal de straat op om verenigd te tonen dat wij onze vrijheid verdedigen, dat de islamisering moet stoppen en dat moslimextremisme keihard moet aangepakt worden.

Pas als Vlamingen en Nederlanders even massaal op straat komen voor het voortbestaan van hun volk en hun land dan voor een voetbalmatch, pas dan kan er iets veranderen.

Daarom gaan wij van Pegida Vlaanderen nu zaterdag mee opstappen in Breda, net over de grens, met onze goede vrienden van Pegida Nederland.  Samen staan we nog sterker!  Wees erbij!

pegidanlbreda1

23 april, 14 uur, Antwerpen: Mars tegen Moslimterreur

Afbeelding Geplaatst op Geupdate op

pegidamarstegenmoslimterreurantwerpen

Download hier ons PAMFLET VOOR DE MARS TEGEN MOSLIMTERREUR op 23 april 2016;  afdrukken en bussen maar!

In maart 2015, een jaar geleden, hield Pegida Vlaanderen zijn eerste manifestatie in Antwerpen. Het motto van de demonstratie was: ‘Terrorisme moe? Grenzen toe!’ Wij riepen onze politiekers op, om de grenzen weer te controleren en de asielinvasie te stoppen, omdat IS-terroristen ongehinderd konden binnenkomen.

 De politiekers weigerden, dus op 22 maart 2016 kregen we helaas gelijk: Moslimterroristen pleegden een massamoord op minstens 30 mensen.

Men wil nu proberen onze terechte woede onschadelijk te maken via onschuldige huldes, wakes, kaarsjes en hippieliedjes. Daaraan hebben wij geen boodschap meer. Wij zijn woedend, en dat moet, want alleen zo kunnen wij massaal en verenigd politieke veranderingen afdwingen. Dus gaan wij op 23 april opnieuw de straat op.

 + Hulde aan de slachtoffers van islamterreur

Wij betuigen ons respect aan de slachtoffers en onze steun aan al hun familie, vrienden en nabestaanden. Wij betuigen onze dank aan al wie in de nasleep van de aanslagen geholpen heeft en met de gruwel geconfronteerd werd.

+ Terrorisme moe? Grenzen toe!

Onze grenzen moeten opnieuw permanent bewaakt worden, ook om de asielinvasie te stoppen. Een half uurtje tijdverlies is beter dan terreur. Wat de asielinvasie betreft willen wij opsluiting van elke asielaanvrager tot aan de definitieve afhandeling van de aanvraag, en geen nieuwe moslim-asielzoekers meer. Er zijn genoeg schatrijke moslimlanden die moslimvluchtelingen kunnen opvangen.

+ Kuis Brussel van huis tot huis op

Nu duidelijk is dat de moslimterroristen over een uitgebreid steunnetwerk beschikken in de moslimwijken van Brussel moeten onze politiediensten de bevoegdheid krijgen systematisch huis na huis te doorzoeken. Terreur kan enkel ontstaan in een context van wetteloosheid en straffeloosheid, dus elke vorm van misdaad moet daar opgespoord en beëindigd worden.

+ Sluit alle Syriëgangsters op

Wij eisen dat elke teruggekeerde Syriëgangster meteen wordt opgesloten in afwachting van zijn assisenproces wegens genocide en oorlogsmisdaden, daarna kan uitlevering aan het Syrische volk volgen.

+ Bestrijd de islamisering

De islam is géén religie als een andere: het is een ideologie van verovering gebaseerd op een haatboek, de Koran. De islam hoort niet bij Europa, zijn geschiedenis op dit continent is er één van dood en verderf. De islam moet dus niet erkend, geknuffeld en gesubsidieerd worden, maar teruggedrongen worden met alle mechanismen waarover de Europese samenleving beschikt: humor, cartoons, kritisch onderzoek, realistische films, harde debatten, monitoring van moskeeën, controle van imams, en een verbod op preken, teksten en boeken die aanzetten tot geweld en terreur. Moslims die zich daardoor ‘gekwetst’ of ‘niet aanvaard’ voelen kunnen ervoor kiezen in een moslimland te gaan wonen, buiten Europa.

Iedere generatie beleeft één keer in zijn leven het moment dat het vaderland in gevaar is, en zal later de vraag moeten beantwoorden:

Toen de strijd begon, aan welke kant stond jij?
Wie van zijn land houdt, die staat vreedzaam en vastberaden op 23 april bij PEGIDA in Antwerpen!

Er worden bussen ingelegd:

pegidabusregeling23042016

Pamflet Pegida april 2016-page-001

Waarvoor wij staan

Geplaatst op Geupdate op

Hoe PEGIDA begon

 pegida dresdenIn Duitsland komen al maandenlang iedere maandag tienduizenden burgers op straat tegen de slechte migratiepolitiek, tegen de toenemende islamisering, en voor het behoud van een leefbare en menswaardige samenleving waar onze normen, waarden en tradities behouden blijven.

De beweging is ontstaan in Dresden en komt er 26 jaar na de laatste grote Duitse volksopstand onder de noemer ‘Wir sind das Volk’ die leidde tot de val van de Muur.

Vanuit Vlaanderen kunnen we de oproep van PEGIDA niet negeren. Patriottische Europeanen tegen Islamisering van het Avondland, daar behoren ook wij toe: daarom PEGIDA Vlaanderen!

Waarvoor wij staan

1. Enkel nog beperkte opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebied en politiek vervolgden tot de rust in hun eigen land is weergekeerd.

2. Nieuwkomers moeten alle rechten én plichten aanvaarden.

 3. Politie, douane en grensbewaking moeten meer middelen krijgen om de veiligheid te verzekeren en een echte grenscontrole te herstellen.

 4. De huidige asiel- en uitwijzingswetten moeten gehandhaafd en uitgevoerd worden.

 5. Criminele asielzoekers hebben hun recht op asiel verspeeld.

 6. Vrouwonvriendelijke en gewelddadige ideologieën horen in Europa niet thuis.

 7. Mensen in Europa hebben het recht te leven, te werken, uit te gaan en zich te kleden zoals zij willen, zowel thuis als op straat, zonder intimidatie, beledigingen en geweld vanuit islamistische hoek.

 8. De christelijk-Europese cultuur is de cultuur van het Westen en moet beschermd en behouden blijven.

 9. Volksreferenda zoals in Zwitserland zijn nodig.

 10. Wapens leveren aan ongrondwettelijke, illegale organisaties zoals de Syrische rebellen is onaanvaardbaar.

 11. Neen aan de islamisering met ritueel slachten, gescheiden zwemuren, verplicht halal-eten in scholen, verwijdering en aanpassing van historische monumenten, teloorgang van historische volkstradities als kerststallen en zwarte Piet.

 12. De uit Syrië en Irak teruggekeerde moslim-jihadisten, die daar de ergste gruweldaden hebben uitgevoerd, wandelen nu vrij rond in onze straten, en moeten – voor zover mogelijk – door tientallen politie-agenten gevolgd worden. Wij willen dat alle teruggekeerde jhadisten worden opgesloten in afwachting van hun proces wegens terrorisme en moord.

 13. Haatpredikanten ons land uit.

pegida-spandoek-verenigd

Kom uit je zetel, ga met ons de straat op!

PEGIDA is een volksbeweging die zich richt op vreedzame maar vastberaden acties op de openbare weg.  Elke burger die achter onze standpunten staat, is welkom.

Op 2 maart 2015 hield PEGIDA Vlaanderen zijn eerste vreedzame maar vastberaden volksbijeenkomst op het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen.  Ondanks een verbod van de burgemeester en aanhoudingen door de politie uitten honderden burgers vreedzaam hun mening.  Daarmee ging PEGIDA ook in Vlaanderen definitief van start.  De islamisering is gedaan, als wij samen de straat op gaan!

Daarna volgde een opgemerkte tweede actie in Gent.  Na wat interne strubbelingen werd de eendracht binnen PEGIDA Vlaanderen hersteld, en werd in juni 2015 opnieuw eendrachtig, gedisciplineerd en indrukwekkend gemanifesteerd in Antwerpen na de terreuraanval in Tunesië, waarbij 38 Europese toeristen door de moslimterreur werden afgeslacht.

“Gaat PEGIDA Vlaanderen echt groeien?” Jij beslist. Kom zelf, en breng iemand mee. Alleen wie nu op straat komt, heeft het recht om later tegen zijn kinderen en kleinkinderen te zeggen: “Onze cultuur is volledig geïslamiseerd, maar ik heb tenminste geprobeerd het tegen te houden.” Maar laten we er dus vooral alles aan doen dat het nooit zover komt.

De tijd om van achter je PC-scherm te komen is aangebroken. Europeanen, de straat op voor onze vrijheid en onze toekomst!

terrorismemoegrenzentoe

Richtlijnen voor straatacties

Als PEGIDA Vlaanderen op straat komt is elke burger, van welke strekking ook, welkom, op voorwaarde dat hij zich achter het eisenbundel van PEGIDA schaart en zich aan de richtlijnen houdt.

Onze richtlijnen zijn:

 • De bijeenkomst is vreedzaam en vriendelijk, kleed en gedraag u ernaar.
 • Volg de richtlijnen van onze eigen ordedienst, herkenbaar aan een uniform fluohesje.
 • Bij een toegelaten manifestatie: Volg alle aanwijzingen en voorstellen door de politie strikt op.
 • Bij een verboden manifestatie: maak enkel vastberaden gebruik van uw rechten, en gedraag u enkel vreedzaam (bv. gaan zitten, de armen in elkaar haken.)
 • Indien er andere manifestaties zijn, dan hebben ook die mensen het recht op vrije meningsuiting. Negeer hen.  Zij hebben het recht zich rustig aan de rand van onze bijeenkomsten op te stellen (niet om te komen provoceren in het hart van onze manifestatie, naast spandoeken of sprekers).  Onze eigen ordedienst zal provocateurs kordaat naar de zijkant begeleiden.
 • Elke vorm van het aanbrengen van schade of vandalisme is uit den boze.
 • Het uitdelen van flyers of andere propagandamiddelen is niet toegelaten.
 • Uit respect voor de ernst van de boodschap, de andere deelnemers en de toeschouwers drinkt men voor de bijeenkomst géén bier: enkel wie nuchter is, is welkom.Ook tijdens de bijeenkomst wordt geen alcohol genuttigd: manifestanten met bierblik in de hand dienen onze zaak niet.
 • Geen partijpolitieke kentekens of symbolen, geen vlaggen, spandoeken, flyers of kentekens van andere organisaties dan PEGIDA. Wij zijn die dag enkel verbonden door ons verzet tegen de islamisering en de wens om onze vrijheden en democratische rechtsstaat te behouden.
 • Hoe meer eigen borden, plakkaten, spanddoeken etc. hoe liever. Laat u inspireren door het programma van Pegida en wees creatief.  Bij twijfel of een opschrift wel kan, contacteer ons even vooraf.
 • Installeer de app ‘Zaklamp’ op uw smartphone. Bij donkere avonden gaan we het licht van de Verlichting laten schijnen tegen de duisternis van de jihad en de islamisering.

Financiële steun

Wie PEGIDA Vlaanderen financieel wil steunen kan dit doen door een betaling op dit rekeningnummer:

BE56 9792 3976 3288 van Huizen van Vlaamse Solidariteit te Massenhoven.

Deze gelden worden gebruikt om eventuele GAS- en andere boetes te betalen, en onze verdere werking te ondersteunen.