OVER PEGIDA

Hoe PEGIDA begon

 pegida dresdenIn Duitsland komen sinds oktober 2014  tienduizenden burgers op straat tegen de slechte migratiepolitiek, tegen de toenemende islamisering, en voor het behoud van een leefbare en menswaardige samenleving waar onze normen, waarden en tradities behouden blijven.

De beweging is ontstaan in Dresden en komt er 26 jaar na de laatste grote Duitse volksopstand onder de noemer ‘Wir sind das Volk’ die leidde tot de val van de Muur.

Vanuit Vlaanderen kunnen we de oproep van PEGIDA niet negeren. Patriottische Europeanen tegen Islamisering van het Avondland, daar behoren ook wij toe: daarom PEGIDA Vlaanderen!  In de loop van 2015 en 2016 organiseerde Pegida Vlaanderen tal van geslaagde manifestaties voor volk en vaderland en tegen de (asiel)invasie.

Waarvoor wij staan

pegida0%nazi1. Enkel nog beperkte opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebied en politiek vervolgden tot de rust in hun eigen land is weergekeerd.

2. Nieuwkomers moeten alle rechten én plichten aanvaarden.

 3. Politie, douane en grensbewaking moeten meer middelen krijgen om de veiligheid te verzekeren en een echte grenscontrole te herstellen.

 4. De huidige asiel- en uitwijzingswetten moeten gehandhaafd en uitgevoerd worden.

 5. Criminele asielzoekers hebben hun recht op asiel verspeeld.

 6. Vrouwonvriendelijke en gewelddadige ideologieën horen in Europa niet thuis.

 7. Mensen in Europa hebben het recht te leven, te werken, uit te gaan en zich te kleden zoals zij willen, zowel thuis als op straat, zonder intimidatie, beledigingen en geweld vanuit islamistische hoek.

 8. De christelijk-Europese cultuur is de cultuur van het Westen en moet beschermd en behouden blijven.

 9. Volksreferenda zoals in Zwitserland zijn nodig.

 10. Wapens leveren aan ongrondwettelijke, illegale organisaties zoals de Syrische rebellen is onaanvaardbaar.

 11. Neen aan de islamisering met ritueel slachten, gescheiden zwemuren, verplicht halal-eten in scholen, verwijdering en aanpassing van historische monumenten, teloorgang van historische volkstradities als kerststallen en zwarte Piet.

 12. De uit Syrië en Irak teruggekeerde moslim-jihadisten, die daar de ergste gruweldaden hebben uitgevoerd, wandelen nu vrij rond in onze straten, en moeten – voor zover mogelijk – door tientallen politie-agenten gevolgd worden. Wij willen dat alle teruggekeerde jhadisten worden opgesloten in afwachting van hun proces wegens terrorisme en moord.

 13. Haatpredikanten ons land uit.

pegida-spandoek-verenigd

Kom uit je zetel, ga met ons de straat op!

PEGIDA is een volksbeweging die zich richt op vreedzame maar vastberaden acties op de openbare weg.  Elke burger die achter onze standpunten staat, is welkom.

Op 2 maart 2015 hield PEGIDA Vlaanderen zijn eerste vreedzame maar vastberaden volksbijeenkomst op het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen.  Ondanks een verbod van de burgemeester en aanhoudingen door de politie uitten honderden burgers vreedzaam hun mening.  Daarmee ging PEGIDA ook in Vlaanderen definitief van start.  De islamisering is gedaan, als wij samen de straat op gaan!

Daarna volgde een opgemerkte tweede actie in Gent.  Na wat interne strubbelingen werd de eendracht binnen PEGIDA Vlaanderen hersteld, en werd in juni 2015 opnieuw eendrachtig, gedisciplineerd en indrukwekkend gemanifesteerd in Antwerpen na de terreuraanval in Tunesië, waarbij 38 Europese toeristen door de moslimterreur werden afgeslacht.

Ook daarna volgden nog geslaagde acties in Zeebrugge, Brussel en Antwerpen.

terrorismemoegrenzentoe

Richtlijnen voor straatacties

Als PEGIDA Vlaanderen op straat komt is elke burger, van welke strekking ook, welkom, op voorwaarde dat hij zich achter het eisenbundel van PEGIDA schaart en zich aan de richtlijnen houdt.

Onze richtlijnen zijn:

 • De bijeenkomst is vreedzaam en vriendelijk, kleed en gedraag u ernaar.
 • Volg de richtlijnen van onze eigen ordedienst, herkenbaar aan een uniform fluohesje.
 • Bij een toegelaten manifestatie: Volg alle aanwijzingen en voorstellen door de politie strikt op.
 • Bij een verboden manifestatie: maak enkel vastberaden gebruik van uw rechten, en gedraag u enkel vreedzaam (bv. gaan zitten, de armen in elkaar haken.)
 • Indien er andere manifestaties zijn, dan hebben ook die mensen het recht op vrije meningsuiting. Negeer hen.  Zij hebben het recht zich rustig aan de rand van onze bijeenkomsten op te stellen (niet om te komen provoceren in het hart van onze manifestatie, naast spandoeken of sprekers).  Onze eigen ordedienst zal provocateurs kordaat naar de zijkant begeleiden.
 • Elke vorm van het aanbrengen van schade of vandalisme is uit den boze.
 • Het uitdelen van flyers of andere propagandamiddelen is niet toegelaten.
 • Uit respect voor de ernst van de boodschap, de andere deelnemers en de toeschouwers drinkt men voor de bijeenkomst géén bier: enkel wie nuchter is, is welkom.Ook tijdens de bijeenkomst wordt geen alcohol genuttigd: manifestanten met bierblik in de hand dienen onze zaak niet.
 • Geen partijpolitieke kentekens of symbolen, geen vlaggen, spandoeken, flyers of kentekens van andere organisaties dan PEGIDA. Wij zijn die dag enkel verbonden door ons verzet tegen de islamisering en de wens om onze vrijheden en democratische rechtsstaat te behouden.
 • Hoe meer eigen borden, plakkaten, spanddoeken etc. hoe liever. Laat u inspireren door het programma van Pegida en wees creatief.  Bij twijfel of een opschrift wel kan, contacteer ons even vooraf.
 • Installeer de app ‘Zaklamp’ op uw smartphone. Bij donkere avonden gaan we het licht van de Verlichting laten schijnen tegen de duisternis van de jihad en de islamisering.

Contact

PEGIDA Vlaanderen is te bereiken via pegidavlaanderen@outlook.be, dat echter niet elke dag gelezen wordt;  wij zijn het vlotst bereikbaar via de berichtmodule van de Facebookpagina.

Financiële steun

Wie PEGIDA Vlaanderen financieel wil steunen kan dit doen door een betaling op dit rekeningnummer:

BE26973151018829 op naam van Pegida Vlaanderen

Deze gelden worden gebruikt om eventuele GAS- en andere boetes te betalen, en onze verdere werking te ondersteunen.  Elke gift, hoe klein ook, is van harte welkom en zal goed gebruikt worden in de strijd voor ons volk en onze vrijheid!

Advertenties